Kontakt

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
manažerka štúdie ELSPAC
E-mail: andryskova@recetox.muni.cz
Telefon: +420 549 493 079