Pre odborníkov

Vážení kolegovia, veľmi nás teší váš záujem o dáta zo štúdie ELSPAC.

Databáza ELSPAC.SK bola vybudovaná ako výskumná infraštruktúra s otvoreným prístupom podporujúci multidisciplinárny výskum zameraný na faktory ovplyvňujúce ľudské zdravie (faktory exposomu). V prípade záujmu o využitie databázy ELSPAC.CSK či ELSPAC.CZ, kontaktujte nás.

Pre vašu orientáciu sme pripravili prehľad tém spracovaných v štúdii ELSPAC, vrátane jednotlivých použitých dotazníkov.