Pre účastníkov štúdie

Projekt ELSPAC by sa nemohol uskutočniť bez trpezlivej podpory 3 100 detí z Bratislavského kraja a ich rodičov, ktorí obetovali mnoho času a úsilia dotazníkovým prieskumom aj klinickým vyšetreniam a zásadným spôsobom tak prispeli k vybudovaniu jedinečnej databázy.

Naše veľké poďakovanie taktiež patrí pôrodníkom a pediatrom, ktorí pomohli zhromažďovať veľké množstvo zdravotných informácií o sledovaných deťoch.