Ciele štúdie

Hlavným cieľom štúdie ELSPAC je zistiť, ktoré biologické, psychologické, sociálne, ekonomické a environmentálne faktory ovplyvňujú priebeh tehotenstva, pôrod a popôrodnú adaptáciu, následný vývoj dieťaťa a zdravie adolescentov.

Prostredníctvom 55 dotazníkov boli zatiaľ sledované tieto hlavné faktory:

Biologické faktory:

 • Celkový zdravotný stav dieťaťa
 • Celkový zdravotný stav rodičov a prarodičov
 • Priebeh tehotenstva a pôrodu
 • Psychomotorický vývoj novorodenca a dojčaťa

Faktory zdravotnej starostlivosti:

 • Očkovanie a iné preventívne opatrenia

Psychologické faktory:

 • Celkový psychický stav dieťaťa
 • Celkový psychický stav rodičov
 • Rizikové chovanie oboch generácií

Sociálne a ekonomické faktory:

 • Typ bývania vrátane vybavenosti domácnosti
 • Vzdelanie a zamestnanie
 • Životný štýl rodiny vrátane výživy

Faktory životného prostredia (environmentálne faktory):

 • Používanie chemických látok v domácnosti
 • Domáci maznáčikovia
 • Kvalita životného prostredia rodiny (hluk, prach, vlhkosť, teplota)

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Pre odborníkov.