Realizačný tím

Výkonný management štúdie ELSPAC:

 • Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.

Odborná garancia:

 • Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Ing. Zuzana Javorská
 • PhMr. Ida Válkyová

Kódovanie nadobudnutých záznamov:

 • Ing. Zuzana Javorská
 • PhMr. Ida Válkyová

Analýza dát:

 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • Mgr. Mária Bartušová

Príprava nadväzujúcich štúdií:

 • Mgr. Mária Bartušová